Termeni și Condiții

Update: 06.12.2021

*Înscriindu-te pe platforma Crowds.host ești de acord cu Termenii și Condițiile de pe această pagină.

*Prin “noi”, “noștri”, “Crowds”, “Crowds.host” se înțelege Crowds Web Development SRL, având sediul social în RO, GL, Galați, str. Nae Leonard, nr. 3, bl. C3A, ap. 3, CUI 41336793, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J17/1291/2019.

*Ne asumăm dreptul de a modifica acești Termeni și Condiții fără a anunța în prealabil această acțiune, verificarea acestora fiind o obligație pentru utilizatorii noștri.

*Modificarea Termenilor și Condițiilor de pe această pagină nu alterează Termenii Contractuali sau ofertele dintre noi și clienții noștri.

Următorii termeni vor însemna:

Cumpărător –  persoană juridică sau altă entitate juridică ce emite o Comandă.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și să facă plată acestora.

Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător.

Drepturi de Proprietate Intelectuală – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Site – domeniul https://crowds.host și subdomeniile acestuia.

1. Termeni Cont

1. Pentru a accesa și beneficia de serviciile Crowds.host, este necesar să vă înregistrați pentru un cont de utilizator în baza unui abonament anual furnizandu-ne numele tău, adresa pentru facturare, nr. de telefon, adresă validă de e-mail sau orice alte detalii necesare. Crowds.host poate refuza aplicația dumneavoastră pentru un cont sau anula un cont existent pentru orice motiv.
2. Trebuie să ai cel puțin 18 ani împliniți pentru a deschide un cont online.
3. Confirmi că serviciile pe care le primești din parte Crowds.host sunt cu scopul de a derula activități comerciale și nu pentru activități personale sau de familie.
4. Admiți faptul că putem să îți folosim adresa de e-mail sau numărul de telefon pentru a comunica cu tine.
5. Ești responsabil de securitatea parolei personale. Crowds.host nu o să fie responsabil de pierderile ce pot surveni din pierderea sau nesecurizarea contului și a parolei personale.
6. Ești complet responsabil de contentul tău precum poze, imagini, video-uri, elemente grafice, conținut scris, fișiere audio, cod, fișiere încărcate, colectate, generate sau de orice altă natură ce sunt în legătură cu contul tău personal.
7. Încălcarea oricărui termen sau condiție de pe această pagină poate duce la terminarea imediată a contului tău personal și a serviciilor contractate.

2. Activare Cont

2.1 Proprietarul magazinului

1) Cu referire la secțiunea 2.1 (2), persoana care se înscrie pentru Servicii prin deschiderea unui cont va fi partea contractantă („Proprietarul magazinului”) în sensul Termenilor și condițiilor noastre și va fi persoana care este autorizată să utilizeze orice Cont pe care îl putem oferi proprietarului magazinului în legătură cu Serviciul. Sunteți responsabil pentru asigurarea faptului că numele proprietarului magazinului (inclusiv numele legal al companiei care deține magazinul, dacă este cazul) este clar vizibil pe site-ul magazinului.
2) Dacă vă înscrieți pentru Servicii în numele angajatorului dvs., angajatorul dvs. va fi proprietarul magazinului. Dacă vă înscrieți pentru Servicii în numele angajatorului dvs., atunci trebuie să utilizați adresa de e-mail emisă de angajator și declarați și garantați că aveți autoritatea de a vă lega angajatorul de Termenii și condițiile noastre.
3) Magazinul dvs. “Crowds.host” poate fi asociat doar cu un singur proprietar de magazin. Un proprietar de magazin poate avea mai multe magazine “Crowds.host”.
„Magazin” înseamnă magazinul online sau locațiile fizice asociate contului.
4) Proprietarul de Magazin trebuie să prezinte propria pagina de Termeni și Condiții în Magazin.

2.2 Conturi de personal

1) Pe baza planului de prețuri Crowds.host, puteți crea unul sau mai multe conturi de personal/administrator („Conturi de personal”) care să permită altor persoane să acceseze Magazinul/Magazinele.
2) Cu Conturile de personal, proprietarul magazinului poate seta permisiuni și permite altor persoane să lucreze în contul lor, determinând în același timp nivelul de acces al conturilor de personal la informații comerciale specifice (de exemplu, puteți limita accesul conturilor de personal atribuindu-le diverse roluri Administrator/Manager Magazin/Editor/Contribuitor/etc.).
3) Proprietarul magazinului este responsabil și răspunzător pentru actele, omisiunile și implicările care decurg din utilizarea conturilor personalului în îndeplinirea obligațiilor prevăzute de acești Termeni și condiții ca și cum ar fi propriile acte, omisiuni sau implicări ale proprietarului magazinului.
4) Proprietarul magazinului și utilizatorii din Conturile de personal sunt denumiți fiecare „Utilizator Crowds”.

2.3. Conturi 3th Party

1) Conturile ce se deschid la parteneri sau pe alte platforme fac obiectul Termenilor și Condițiilor acestora, Crowds.host neavând nici o implicare legală sau de orice altă natură cu managementul utilizatorilor și serviciilor altor platforme.
2) Conturile 3th Party sunt utilizate pentru integrarea dintre Serviciile Crowds.host și Serviciilor Partenerilor sau altor platforme ce oferă servicii separate de platforma Crowds.host.
Ex. 1: Integrare cu platforma Smartbill – Preluarea de date ale clienților din Magazinul Proprietarului pentru a genera facturi automate.
Ex. 2: Integrare cu Procesatorul de plăți online Stripe

3. Condiții Generale

Trebuie să citești, să fii de acord și să accepți următoarele condiții generale incluse în Termeni și Condiții, inclusiv Politica de Confidențialitate, Termenii EU și Reguli de angajare pentru vânzarea produselor conexe COVID-19 dacă comercializezi astfel de produse.

1. Suportul Tehnic se acordă Utilizatorilor Crowds.
2. Termenii și Condițiile, Termenii asupra Serviciilor și Termenii Contractuali se interpretează conform legilor ce guvernează statul România.
3. Îți asumi și ești de acord că Termenii și Condițiile se pot schimba de către Crowds Web Development S.R.L. și că acește modificări sunt cu efect imediat. Dacă nu ești de acord cu acest termen, trebuie să încetezi să mai folosești Serviciile Crowds.host.
4. Îți asumi că nu vei folosi Serviciile Crowds în scopuri ilegale și nici nu vei încălca vreo lege din juristricția unde locuiești (ce țin copyright/drepturi de autor, dar nelimitându-se doar la acestea).
5. Îți asumi că nu vei reproduce, copia, vinde sau revinde nici un Serviciu Crowds fără acordul nostru scris.
6. Nu vei folosi în reclamele tale cuvinte cheie ce fac referire la Crowds.host sau se pot interpreta ca fiind Crowds.host sau servicii ale acestei platforme.
7. Nu vei folosi Serviciile Crowds.host pentru colectarea datelor cu caracter personal decât pentru acțiunile de comerț cu produse și servicii pentru care ai deschis un cont de proprietar magazin.
8. Întrebările despre Termenii și Condiții trebuie trimise la Crowds Suport.
9. Informațiile cardului de credit sunt întotdeauna criptate în timpul transferului prin rețele.
10. Serviciile vă permit să trimiteți anumite comunicări către clienții dvs. prin mesaje SMS, Whatsapp sau e-mail în funcție de modulele active. Vă asumați răspunderea că nu o să abuzați de acest serviciu.
11. Termenii și condițiile pot fi disponibili în alte limbi decât româna. În măsura oricăror inconsecvențe sau conflicte între acești Termeni și condiții în limba română și Termenii și condițiile Crowds disponibile în altă limbă, cea mai recentă versiune în limba română a Termenilor și condițiilor la https://crowds.host/termeni-si-conditii va avea întâietate . Orice dispute care decurg din acești Termeni și condiții vor fi soluționate în limba română, cu excepția cazului în care Crowds.host stabilește altfel (acționând la discreția sa) sau în conformitate cu legea aplicabilă.
12. Recunoașteți și sunteți de acord că utilizarea de către dvs. a Serviciilor, inclusiv informațiile transmise sau stocate de Crowds.host, este guvernată de politica sa de confidențialitate la https://crowds.host/privacy-policy
13. Toți termenii și prevederile Termenilor și condițiilor vor fi obligatorii și vor fi valabile în beneficiul părților la Termenii și condițiilor și pentru moștenitorii, succesorii, cesionarii autorizați și reprezentanții legali ai acestora. Crowds.host va avea permisiunea de a atribui acești Termeni și condiții fără notificare sau consimțământul dvs.
14. Nu veți avea dreptul să cesionați sau să transferați în alt mod Termenii și condițiile sau oricare dintre drepturile sau obligațiile dvs. în temeiul prezentului, unei terțe părți fără consimțământul prealabil scris al Crowds.host, care să fie acordat sau reținut la discreția exclusivă a Crowds.host.
15. Dacă vreo prevedere sau o parte a prevederii din acești Termeni și condiții este, din orice motiv, considerată invalidă, ilegală sau inaplicabilă în orice privință, atunci o astfel de invaliditate, ilegalitate sau inaplicabilitate nu va afecta sub nicio formă altă prevedere din Termenii și condiții, iar Termenii și condițiile vor fi interpretate ca și cum o astfel de prevedere invalidă, ilegală sau inaplicabilă sau o parte din prevedere nu ar fi fost niciodată cuprinsă în Termeni și condiții.

4. Drepturile Crowds.host

1. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau rezilia Serviciile din orice motiv, fără notificare, în orice moment.  
2. Ne rezervăm dreptul de a refuza serviciul oricui, din orice motiv, în orice moment.
Putem, dar nu avem nicio obligație, să eliminăm Materiale și să suspendăm sau să închidem Conturi dacă stabilim, la discreția noastră exclusivă, că bunurile sau serviciile oferite printr-un Magazin/Website sau Materialele încărcate sau postate într-un Magazin/Website încalcă Politicile Private, GDPR sau acești Termeni și condiții.
3. Abuzul verbal sau scris de orice fel (inclusiv amenințările de abuz sau răzbunare) a oricărui client Crowds, angajat, membru, staff sau partener Crowds.host va duce la desființarea imediată a Contului.
4. Crowds.host nu examinează în prealabil Materialele și este la discreția noastră exclusivă să refuzăm sau să eliminăm orice Materiale din Serviciu, inclusiv Magazinul dumneavoastră.
5. Ne rezervăm dreptul de a furniza serviciile noastre concurenților dumneavoastră și nu facem nicio promisiune de exclusivitate într-un anumit segment de piață. În plus, recunoașteți și sunteți de acord că angajații și Contractanții dumneavoastră pot fi, de asemenea, clienți/comercianți Crowds.host și că pot concura cu dvs., deși nu pot utiliza informațiile dvs. confidențiale (așa cum sunt definite în Secțiunea 5) în acest sens.
6. În cazul unei dispute cu privire la proprietatea contului, ne rezervăm dreptul de a solicita documentație pentru a determina sau confirma calitatea de proprietar a contului. Documentația poate include, dar nu se limitează la, o copie scanată a licenței dvs. de afaceri, un act de identitate cu fotografie emis de autorități, ultimele patru cifre ale cardului de credit atașat contului, statutul dvs. de angajat al unei entități, etc.
7. Crowds.host își păstrează dreptul de a determina, după singura noastră judecată, dreptul de proprietar al Contului și de a transfera un Cont proprietarului de drept al magazinului. Dacă nu putem stabili în mod rezonabil Proprietarul de drept al magazinului, fără a aduce atingere celorlalte drepturi și remedii ale noastre, Crowds.host își rezervă dreptul de a dezactiva temporar un Cont până la soluționarea între părțile în litigiu.

5. Confidențialitate

1. „Informații confidențiale” vor include, dar nu se vor limita la, orice și toate informațiile asociate cu afacerea unei părți și care nu sunt cunoscute public, inclusiv informații comerciale specifice, procese și formule tehnice, software, liste de clienți, liste de clienți potențiali, nume, adrese și alte informații referitoare la clienți și clienți potențiali, design de produse, vânzări, costuri (inclusiv orice taxe de procesare relevante), liste de prețuri și alte informații financiare nepublicate, planuri de afaceri și date de marketing și orice alte informații confidențiale și de proprietate, indiferent dacă sunt sau nu marcate ca confidențial sau proprietar. Informațiile confidențiale Crowds.host includ toate informațiile pe care le primiți referitoare la noi sau la Servicii, care nu sunt cunoscute publicului larg, inclusiv informații legate de programul și practicile noastre de securitate.

2. Fiecare parte este de acord să utilizeze informațiile confidențiale ale celeilalte părți numai în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul acestor Termeni și condiții și în conformitate cu orice alte obligații din acești Termeni și condiții, inclusiv această Secțiune 5. Fiecare parte este de acord că va lua toate măsurile rezonabile, cel puțin echivalent în mod substanțial cu pașii pe care îi ia pentru a-și proteja propriile informații de proprietate, pentru a preveni duplicarea, dezvăluirea sau utilizarea oricăror astfel de informații confidențiale, altele decât (i) de către sau către angajații, agenții și subcontractanții săi care trebuie să aibă acces la astfel de informații. Informații confidențiale pentru a îndeplini obligațiile respectivei părți în temeiul prezentului, care fiecare va trata aceste informații confidențiale așa cum este prevăzut aici și care sunt fiecare supuse unor obligații de confidențialitate față de acea parte, care sunt cel puțin la fel de stricte ca cele conținute aici; sau (ii) în conformitate cu orice lege, regulament sau ordin al oricărei instanțe cu jurisdicție corespunzătoare asupra părților și asupra subiectului cuprins în acești Termeni și condiții, cu condiția ca, dacă acest lucru este permis din punct de vedere legal, partea care o primește să dea prompt părții care dezvăluie notificare scrisă și depuneți eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a vă asigura că unei astfel de dezvăluiri i se acordă un tratament confidențial. Informațiile confidențiale nu vor include nicio informație despre care partea care primește o poate dovedi: (A) era deja în domeniul public sau era deja cunoscută de sau în posesia părții care primește, la momentul dezvăluirii acestor informații; (B) este dezvoltat independent de partea care o primește, fără a utiliza sau trimite la informațiile confidențiale celeilalte părți și fără a încălca nicio prevedere a acestor Termeni și condiții; sau (C) este ulterior obținut în mod corect de partea care primește o altă sursă decât partea care dezvăluie, fără a încălca nicio prevedere a acestor Termeni și condiții.

6. Limitarea răspunderii

1. Înțelegeți și sunteți de acord în mod expres că, în măsura permisă de legile aplicabile, Crowds.host nu va fi responsabil sub nici o formă pentru următoarele daune directe, indirecte, incidentale, speciale, consecutive sau exemplare, inclusiv, dar fără a se limita la, daune pentru pierderea profitului, fondul comercial, utilizare, date sau alte pierderi intangibile rezultate din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Serviciul.
2. În măsura permisă de legile aplicabile, în niciun caz Crowds.host sau furnizorii noștri nu vor fi răspunzători pentru profituri pierdute sau pentru orice daune speciale, incidentale sau consecutive care decurg din sau în legătură cu site-ul nostru, serviciile noastre sau acești Termeni și condiții (oricum ar fi neglijenţă). Sunteți de acord să ne despăgubiți și să ne țineți de răspundere pe noi și (după caz) pe filialele, afiliații, partenerii crowds.host, ofițerii, directorii, agenții, angajații și furnizorii noștri de orice pretenție sau cerere, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților, făcute de orice terță parte sau care rezultă din încălcarea de către dumneavoastră a acestor Termeni și condiții sau a documentelor pe care le încorporează prin referință sau încălcarea de către dumneavoastră a oricărei legi sau a drepturilor unei terțe părți.
3. Utilizarea Serviciilor de către dumneavoastră este pe riscul dumneavoastră. Serviciile sunt furnizate „ca atare” și „așa cum sunt disponibile”, fără nicio garanție sau condiție, expresă, implicită sau statutară.
4. Crowds.host nu garantează că Serviciile vor fi neîntrerupte, în timp util, sigure sau fără erori.
5. Crowds.host nu garantează că rezultatele care pot fi obținute din utilizarea Serviciilor vor fi exacte sau de încredere.
6. Crowds.host nu este responsabil pentru niciuna dintre obligațiile sau obligațiile dvs. fiscale legate de utilizarea Serviciilor Crowds.host.
7. Crowds.host nu garantează că calitatea oricăror produse, servicii, informații sau alte materiale achiziționate sau obținute de dvs. prin intermediul Serviciilor Crowds.host vă va îndeplini așteptările sau că orice erori din Serviciile Crowds.host vor fi corectate.

7. Drepturi Intelectuale

1. Nu revendicăm niciun drept de proprietate intelectuală asupra Materialelor pe care le furnizați serviciului Crowds.host. Toate materialele pe care le încărcați în magazinul dvs. Crowds.host rămân ale dvs. Vă puteți elimina magazinul Crowds.host în orice moment ștergându-vă site-ul și contul.
2. Prin încărcarea Materialelor, sunteți de acord: (a) să permiteți altor utilizatori de internet să vadă Materialele pe care le postați public în Magazinul dvs.; (b) pentru a permite Crowds.host să stocheze și, în cazul Materialelor pe care le postați public, să afișeze și să utilizeze Materialele dvs.; și (c) că Crowds.host poate, în orice moment, să revizuiască și să șteargă toate Materialele trimise Serviciului său, deși Crowds.host nu este obligat să facă acest lucru.
3. Vă păstrați dreptul de proprietate asupra tuturor Materialelor pe care le încărcați în Magazin; cu toate acestea, făcând Magazinul dvs. public, sunteți de acord să permiteți altora să vadă Materialele pe care le postați public în Magazinul dvs.
4. Sunteți responsabil pentru conformitatea Materialelor cu orice legi sau reglementări aplicabile.
5. Crowds.host va avea dreptul și licența neexclusivă de a utiliza numele, mărcile comerciale, mărcile de serviciu și siglele asociate cu Magazinul dvs. pentru a promova Serviciul.

ro_RORomanian
Crowds WaaS Dorești să primești notificări despre noi articole sau oferte?
Respingeți
Permite notificări